top of page

Čtení z Ákášické kroniky

    
Čtení z kroniky Akáša je zjištění příčin současných potíží, jejichž příčina je obvykle v minulých životech.
Duše při každém zrození sebou přináší energetické karmické bloky z minulé inkarnace, ty nám komplikují
život a často  se opakují stále dokola. Pomocí moudrosti Akášických záznamů můžeme nahlédnout do
minulých životů, prozkoumat negativní vliv předků, nemoci, uvidět vztahy, které jsme v minulém životě
navázali a nyní v nich pokračujeme. Vstupem do Akáši se nám dostane uvědomění i pochopení pro situace,
které se odehrávají v našich životech. V záznamech nahlédneme do prvotní příčiny problému. Čtení je tedy
vhodné pro ty, kteří chtějí porozumět různým událostem v současném životě. Akašický záznam je kronika
záznamů duše za celou svou existenci. Otevřením záznamů uvidíme problémy z jiné perspektivy, získáme
informace o karmických chybách a poselství průvodců, jak je napravit, poučit se ze své minulosti, dozvíte
se, na čem zapracovat a jak tvořit svůj život. Poznání a pochopení přináší každé duši velký posun.
Nenápadné otevření vědomí postupně vede ke změnám a na základě těchto změn se postupně zbavujeme nezdra-
vých návyků a destruktivních vzorců chování. Rozvíjíme dary duše tak, jak to každý potřebuje použít.
V akašícké kronice je zaznamenáno, vše, co se kdy událo nebo bylo myšleno. Vhled do naší situace, pocho-
pení ,co prožíváme v širších souvislostech a moudrá doporučení našich duchovních průvodců pomáhá zbavit
se negativního pohledu na cokoloiv, co řešíme. Akáša nám pomáhá získat přístup ke své minulosti, otevřít
naše vědomí, poznávat příběh naší duše. Pokud se chcete dozvědět něco o sobě, pročistit svou dávnou 
karmu, Akáša vám láskyplně otevře bránu k těmto záznamům.

Důležité je zvolit si přesné téma a protože zjištujeme příčiny, vaše otázky by měly znít takto:
Proč nemohu mít děti ?
Proč jsem neustále ve finanční tísni ?
Proč mám strach ze smrti ?
Proč se přejídám ?
Proč jsem pořád nemocná ?
Proč se stále hádám se svým partnerem ?
Co jsou mé pozitivní kvality, které mám rozvíjet ?
Proč mám strach z vody ?
Proč nemohu navázat pocit blízkosti a harmonie se svým dítětem ?
Proč se nemohu naučit Anglický jazyk ?
Proč mi stále dokola krachují partnerské vztahy ?
Proč se bojím vystupovat na veřejnosti ? ... a další

Pomocí Akáši můžeme položit i jednoduché otázky:
Je pro mne tato cesta bezpečná ?
Jaké jídlo mám jíst ?
Je pro mne vhodná koupě tohoto domu ?
Proč se nemohu rozhodnout ?


Čtení probíhá bez osobní účasti klienta na dálku. V písemné zprávě emailem obdržíte popis událostí a celý
příběh z jednoho minulého života. Čtení druhé osoby bez jejího souhlasu neprovádím !
Cena 1100 kč za jedno čtení, čištění a vypracování zprávy. Platba je předem na účet.
Termín otevření záznamů si domluvíme, nejsou zvláštní opatření, ale je vhodné být v klidu, neřídit auto.

Ke čtení náhledu do záznamů je třeba Váš souhlas, celé jméno, dat. nar. Stručně popište, na co se ptáte,
s čím potřebujete pomoci. Čtení můžeme doplnit terapií SRT.

bottom of page