top of page

ODVÁDĚNÍ DUŠÍ DO SVĚTLA

CO JE TO ČIŠTĚNÍ PROSTORŮ:

Jedná se o odstranění škodlivých energií a entit v bytech, domech a na pozemcích. Kanceláře, prodejny a jiné prostory mohou být také ovlivňovány negativními energiemi, které brání úspěchu firmy a odhánějí zákazníky nebo lákají podvodníky. Nemovitost může být také postavena na nevhodném místě, kde se odehrály tragické události nebo se v místě vyskytoval lazaret, pohřebiště apod. a negativní energie jsou stále přítomné.

 

JAK SE PROJEVUJÍ NEGATIVNÍ ENERGIE V DOMĚ:

 Vnímaví lidé vidí nebo cítí duchy v domě. Pocit, že v bytě není něco v pořádku a úleva přichází, když opustí byt.               Malé děti před usnutím pláčou, bojí se. Nevysvětlitelné zvuky a nepříjemné pocity.               

 

PROKLETÍ necítíte, ale mohou způsobovat finanční ztráty, konflikty v rodině, úrazy aj. obyvatelům se nedaří,

častá je únava, zhoršení pocitů, neprodejnost nemovitosti nebo se v bytě často střídají nájemníci, nikdo tam nevydrží. Ale také prokletí rodové linie. Prokletí trvá, dokud není zrušeno.             
 

PŘIVTĚLENÉ DUŠE - k přivtělení vede spoustu důvodů. Trhliny v auře, oslabení člověka, vyvolávání duchů, ale duše si může člověk stahovat i sám na základě podvědomého programu. Odvedení duší je trvalé za několik předpokladů. Člověk si může tuto duší stáhnout zpět, stává se to např. u truchlících pozůstalých nebo u oslabených lidí, kteří navštíví hřbitovy, hospody, nemocnice, místa, kde došlo k smrtelným událostem. Pokud si tedy člověk opět přivtělí další duši, znamená to, že je na přitahování duší naprogramován a je nutné se zaměřit na odstranění těchto programů, aby se přivtělování neopakovalo. Při odvádění dojde u duše k smíření a touze po vysvobození a odchodu do světla a i když se někdy z různých příčin stává, že odejít nechtějí, jsou vždy nakonec rády za odvedení a vždy děkují za pomoc.

Projevy u citlivých jedinců-únava, bolesti zad, psychické vyčerpaní, sklony k alkoholismu, násilí, paranoia. Některé duše  nemusí záměrně škodit, ale žijí z energie hostitele, absorbují jeho energii.  Přichycená duše žádá, aby člověk, na němž se přichytila, žil život podle jejich představ. Znamená to, že duše bude žít z jeho energie a člověk bude žít bez vlastní vůle.                                  

U osob žijících v nemovitosti kontroluji přivtělené duše a následně je odvádím do světla. Ruším případné prokletí a další negace, žádám o vyslání Božího světla a ochranu.

ZBLOUDILÉ DUŠE  jsou duše zemřelých, které z nějakých příčin neodešly do světla. Např. svá těla opustily náhle...nehody, bitvy, umučení. Duše není připravena opustit tělo, je to pro ni šok, je zmatená, neví, kam jít. Nebo se chce mstít, považuje obydlí za své nebo má strach odejít do světla, že bude potrestána za své hříchy a jiné. Cítíte jejich přítomnost. Nemovitost může získat také negativní energie z lidí, kteří se nenávidí, jsou si nevěrní, v domě dojde k sebevraždě, násilné smrti. Nemovitost vše absorbuje a drží energie svých obyvatel. 

Často se mě ptáte, zda mají duše nějaký vliv na partnerské vztahy...Ano, ale většinou se tam ukrývá hlubší problém a tak odvedení duše/duší je pouze taková první pomoc a je třeba se problémem zabývat hlouběji.     

Čištění provádím s pomocí duchovních učitelů a Božích služebníků, celý proces je tak bezpečný a zaručuje jisté výsledky. Pokud pracuji s duchy, předávám informace, kdo to je a proč místo nechce opustit. U přichycených duší v auře předávám info, z jakého důvodu se přivtělily a jakým způsobem daného člověka ovlivňovaly a následně odvádím do světla. To samé u všech obyvatel domu. Někdy se stává, že duše se přichytí v porodnici nebo s námi přichází do této inkarnace ze společného minulého života. Důvody mohou být různorodé, ale v každém případě pro každou duši je odvedení do světla vysvobozením a pro člověka, který měl duší přichycenou úleva 😊. Pokud vás obtěžují duchové nebo cítíte, že ve vašem domě není něco v pořádku, zavolejte nebo napište. Po provedení diagnostiky sdělím cenu a vy se rozhodnete.

 

Odvádění duší provádím na dálku a k napojení na vás mi stačí vaše emaily nebo rozhovor s Vámi.

Duše odvádím pomocí napojení na čistý zdroj, který spočívá v komunikaci s duchovními učiteli, kteří odvádějí  duše do světla a chtějí, aby duše byly přijaty do věčného Božího království a duše se nebály odejít. Vzdálenost tedy neznamená žádný problém, ať jste kdekoliv. 

Někdy se stává, že duše uvíznou v pozemském životě a potřebují pomoct odvézt do míst, odkud přišly. Odvádí zkušený léčitel, který je napojený na čistý zdroj. Čistý zdroj znamená, že je napojený na vyšší úrovně vědomí a to mu umožňuje jak duši odvézt, tak s ní komunikovat. Ukázka odvádění jedné duše, která uvízla v pozemském životě a za svůj příbytek si vybrala byt klientky. Komunikace probíhala takto...S kým komunikuji? S duší. Proč jsi tady? Jsem zde doma. Víš, že nemáš tělo? Ne. Uvědomuješ si, že jsi zemřela? Ne. Tvá duše opustila tělo. Kde mám tělo? Chci zpět své tělo! Do svého těla již nemůžeš. Tvá pozemská pouť skončila okamžikem tvé smrti. Tvá duše je věčná, tělo ti však již nepatří. Bylo jen schránkou pro tvou duši. Záleží ti na tvém těle nebo na tvé duši? Jsem tedy již mrtvá? Ano. Chceš odvézt do Božího království? Ano. Dostala jsem tedy povolení a mohla duši odvézt. Je duše volná? Ano. Byla odvedena? Ano. Kdo byla duše? Byla to duše matky klientky, která žádala o průzkum, zda se v bytě nevyskytují negativní energie. Proč  zde zůstala? Její dcera ji nechtěla propustit. Zármutek, jenž cítila, nedovolil duši odejít. Propustila dcera duši své matky? Ano. Smířila se se ztrátou své matky? Ano. Je připravena žít svůj život? Ano. Má duše pro dceru vzkaz? Ano. Jaký? Chtěj žít bez zármutku. Mysl člověka je jiná, než uvažování duše bez těla. Zármutek, který člověk cítí nad ztrátou svých blízkých, může duši zabránit v jejím odchodu. Uvědomit si pak, že skonala, je pro ni složité.

                 

Kompletní energetické čištění nemovitosti včetně odvedení duší, čištění negativ, rušení prokletí, uřknutí, ochrany a Božího světla cena 1500 Kč. 

V případě, že dá odvedená duše souhlas, sdělím její  vzkaz pro vás.

Výsledek a podrobnosti čištění zasílám písemně na email.     

                               

Tel.: 776 400 128                 

Email-natalla.vesna@seznam.cz 

bottom of page