top of page

S čím Vám mohu pomoci 

STRACH ZE ŽIVOTA 

•panická ataka

•perfekcionismus

•zármutek

•potlačené emoce

•fobie

•sociální úzkost 

•strach ze strachu

•strach z létání

•strach se prezentovat

•nechci žít 

Všechna tato témata jsou velice obsáhlá a mají svůj důvod, který je nám skrytý. Na terapii můžeme téma rozklíčovat. 

RODIČOVSTVÍ 

•přišla jsem o dítě

•vystresované dítě 

•rozvod

•nemůžu otěhotnět

•problémy ve škole, šikana 

•bloky na školu

•vzájemné porozumění 

•nadměrný strach o své dítě 

•nechci dítě, které čekám

•nerozumím si s dítětem

Rodičovství je obsáhlé téma a v podstatě se dotýká všech aspektů života. Individuální témata můžeme zpracovat na terapii.

MYSLÍM SI, ŽE NEJSEM DOST DOBRÁ. Proč nevěřím ve své schopnosti?

Myslíte si, že nikdy ničeho nedosáhnete a že to pro Vás není dostupné ? Proč tomu věříte? Vaší sebedůvěru můžeme společně posílit při terapii.

NEMÁM RÁD/A SVOJE TĚLO.

Trápí Vás nadváha a nevíte jak z tohoto bludného kruhu ven? Zhubla jste, ale stále se nemáte ráda? Váha a vzhled jsou pro Vás téma, které Vás stále provází? A chcete žít v souladu sama se sebou? 

PŘEVRÁCENÉ HODNOTY.

jedním z důvodů, proč peníze nemohou proudit do života lidí, jsou jejich převrácené hodnoty.

Věří, že peníze jsou špatné, není vhodné přijímat větší částky peněz za cokoliv dobrého. Jestliže je něco naší společností hodnoceno jako velice dobré, většinou je to méně ohodnoceno. Učitelé vašich dětí, ošetřovatelé vašich starších příbuzných mají nižší platy, zatímco striptérka vydělává hromadu peněz. Vaši vůdci ve srovnání se sportovními hvězdami vydělávají tak málo, že mají pocit, že musí krást, aby rozdíl dorovnali. Rabíni žijí o vodě a chlebu, zatímco baviče zahrnujeme množstvím peněz. Tyto převrácené hodnoty tvoří vzor, aby vše, čemu přisuzujeme vysokou vnitřní hodnotu, bylo levné. V našich myslích člověk volící si nejvyšší poslání by měl obdržet nejnižší plat. Proto jsme pobouření, kdyby měl kněží řídit Mercedes. Platíme nízké mzdy vědcům ve výzkumu rakoviny a zatímco žebrají o granty, podporujeme vyplácení milionů někomu, kdo se snaží trefit do míče. Jak to máte vy ? Jakou máte cenu? Jednou z chyb je věřit, že peníze jdou získat jen za určitý druh práce. Vše, co je třeba k získání peněz je ale obrácení přesvědčení o své vlastní hodnotě, vašich hodnot ohledně peněz a systému přesvědčení, z nějž vycházejí. 

KDYŽ SE LÁSKA ZMĚNÍ NA POSEDLOST.

Několik rudých vlajek, které na to upozorní: nesnesete pocit samoty, skáčete ze vztahu do vztahu, majetnické sklony, vztah je prožíván jako nezbytná podmínka vlastní existence, nenasloucháte vlastním potřebám, vaše štěstí je závislé na štěstí druhého, žijete v úzkosti z rozpadu vztahu, kladete na partnera citové požadavky a stále se necítíte milováni, 90% své energie investujete do partnera, pocit bezvýhradné zodpovědnosti za druhého, nechcete být bez něj ani den, přebíráte větší díl zodpovědnosti za přežití vztahu, necháte se zneužívat, abyste nezůstali sami, trpíte ve vztahu, ale nedokážete odejít, vynucujete si projevy lásky, snažíte se vyprovokovat žárlivost druhého, citové vydírání, pokud vztah opustíte, trpíte abstinenčními příznaky - pocit prázdnoty, úzkosti, deprese.

Jste ZÁVISLÍ NA LÁSCE. Stejně i jako u každé jiné závislosti i tady platí, že prvním krokem je přiznání problému. Závislost na lásce má často kořeny v dětství a překrývá se s různými traumaty. Odemčením Vašich skrytých pocitů, zapomenutých traumat a strachů, lze najít příčinu vašich potíží a přetavit je ve zdravé sebevyjádření. Poznáváte se a rozhodli jste se to změnit?

 

ÚSPĚCH A PROSPERITA.

je tvým cílem úspěch a nedaří se ti to? Víš určitě kdo jsi a co chceš? Proč jsou bohatí bohatí a chudí chudí? Soustředíš se na svou prosperitu nebo své neúspěchy svádíš na osud? Jsi nastaven na bohatství nebo na chudobu? Chceš být nastaven na prosperitu a nevíš, jak toho dosáhnout a co ti na tvé cestě brání? 

 

NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ 

Slýchávali jste, že za nic nestojíte, nic neumíte, v životě nic nedokážete? Pak vaše sebehodnota může strádat. Naše minulost často znamená, že trpíte tím, kdo nám ublížil. Zážitky z minulosti nás ovlivňují způsobem, že budujeme vztahy bez sebedůvěry a zažíváme strach z opuštění. Chceš-li svou sebedůvěru získat zpět, začni budovat zdravý vztah k sobě. Jak budovat zdravý vztah k sobě? Vybuduješ si ho k sobě prostřednictvím zdravé sebelásky. A to ti umožní vytvářet kvalitní vztahy. Proč jsi přišel o zdravý vztah k sobě? Věříš, že nejde vrátit zpět? Věř, že jde. Zjištěním příčin zranění zjistíme, kde se stala chyba.

 

BLOKY NA UČENÍ

Způsobují strach z určitého předmětu. Zájem o určitý předmět může narušovat i averze k učiteli nebo ke škole obecně. Odstraněním bloků docílíme, aby se člověk předmět naučil bez strachu, že selže. 

BOLESTI A KŘIVDY Z MINULOSTI - prokletí - 

Máš pocit, že si sebou z minulosti táhneš něco, co ti brání se pohnout z místa? Nemůžeš odpustit druhým nebo sobě? Vracíš se stále do minulosti a hýčkáš si své křivdy? Držíš v sobě negativní energie a tvá duševní pohoda je na nule? Máš pocit, že jsi v uzavřeným kruhu a do života ti chodí stále stejní lidé, s kterými prožíváš stejné potíže? Opakovaně zažíváš dramatické situace a nemáš nad tím kontrolu? V rodinné linii se opakují tragické události, náhlá úmrtí, neplodnost, opakované ztráty majetků, apod? Na mých terapiích se mnou můžeš sdílet těžkosti, s kterými se nemůžeš vyrovnat. Rozpuštění negativních energií, případně prokletí a více... 

SHAMBALLA 

Systém léčivých energií, které jsou zdrojem, z něhož lze čerpat, kdykoliv potřebujeme. Léčivé energie nám pomáhají zlepšit život a posunout v duchovní cestě. 

Archandělé a bytosti světla nám umožňují nahlédnout do svého nitra a vidět život z jiného pohledu. Zasvěcením do energií Shambally máme znovu možnost objevit zapomenuté schopnosti, intuici, jasnoslyšení. Andělé se s námi chtějí setkat a nalézt cestu k sobě.

ŽIVOT V PÁRU se nedaří 

Chceš žít v páru a víš, proč se ti to nedaří? Příčiny: strach ze ztráty svobody (v minulosti jsi byl utlačován). Strach ze ztráty identity (mohl jsi být nucen se přizpůsobovat a nemohl jsi žít vlastní životní cíle). Strach ze ztráty úcty (někdo tě ponižoval). Lásku vnímáš jako zdroj žalu (věříš, že budeš trpět). Strach projevit své city, neboť věříš, že budeš odmítnut. Věříš, že lásku získáš žádostivostí (pak střídáš partnery). Tvé city jsou zamrzlé z důvodu zneužití.  Zdroj tvých problémů se může vyskytovat i jinde. Co získáš tím, že si uvědomíš příčinu svých potíží? Zkrátíš své utrpení, nový náhled na sebe a život, který žiješ. Zvítězíš nad svými negativními pocity.

KARMA RODU.

V rodové linii se opakují stále stejné vzorce a situace, které přecházejí z rodiče na dítě. Rodinná karma v ženské nebo mužské linii se může projevovat různým způsobem. V rodině se opakují různé formy závislostí- alkohol, drogy, extrémní závislost na partnerovi, ponižování partnera, odmítání zodpovědnosti, které vede ke krachu životních jistot. Opakující se nenávist mezi členy rodiny napříč generacemi, opakující se úmrtí vlivem nehod, neplodnost, zřeknutí se dítěte, agrese, nevysvětlitelná úmrtí. Rodina vnímá události jako nevyhnutelný osud. V určitém období se do rodiny narodí jedinec, který je předurčen k vyčištění rodinné zátěže. Zatížení rodu, různé programy sebeomezování, sebetrestání a traumatických zážitků rodu se tak nepředávají dál. Nemusíš zůstat obětí rodinné karmy, můžeš se osvobodit a vytvořit novou rodinnou linii.

 ZRUŠENÍ KLETBY a černé magie a ochrana proti magickým vlivům. Kletby a působení černé magie často vznikají při různých rituálech, které vykonal daný jedinec sám v současném nebo v minulém životě. Nebo je vykonal někdo druhý, který chtěl někomu ublížit. Černá magie má za cíl ublížit za pomocí duchovního zla. Záměrem je ovlivňování cizí vůle a škodit. Působení černé magie se nemusí vztahovat jen na jednu osobu, ale i na celý rod, předměty a různá místa. Je nebezpečná a zneužitá ke konání zla a magicky ovlivňuje vědomí druhých lidí. Sejmutí účinků kletby by měl provádět zkušený terapeut, který vyhledá v podvědomí příčiny vyřknutí kletby a poté je zruší. Za černou magii lze považovat každou magickou praxi, jejímž cílem je působit zlo. Hnacím motorem je touha po moci, sobecké uspokojení svých potřeb, pomsta. V černé magii však platí také zákony..ten kdo vysílá, tomu se vrátí v plné síle. Pokud máte podezření, že jste pod vlivem magických útoků, provedu diagnostiku a působení vlivu zruším. V případě zájmu nejdříve zjišťuji, zda na vás působí vliv černé magie nebo se jedná o něco jiného. Diagnostika vašeho problému cena 500 Kč. V případě, že se bude jednat o pozitivní nález, kompletní cena činí 3 tis.

bottom of page