top of page

Minulé životy a jejich odhalení 

Jak dostáváme programy? Nejde o to, co se s námi v tomto nebo minulém životě stalo, ale o emocionální energii, reakci, kterou jsme události vlastním posouzením dali. Nemůžeme být nešťastni, pokud jsme si nevytvořili nešťastný příběh .Na vnější události tolik nezáleží. Problémy přináší teprve příběh, který jsme si k tomu vytvořili, včetně našich soudů, hodnocení a tedy i navázané energie.       

       

 TRAUMA - zkušenost, která je za hranicí toho, co jsme schopni unést, přičemž rozhodující je vždy vnitřní prožívání dané situace. V tu chvíli se aktivuje náš obranný mechanismus zajišťující přežití. Zraněná část duše se odštěpí a je vytěsněna do nevědomí. Vytvoří se tak energetický, emoční a následně i fyzický blok. Nežijeme plně, neprožíváme radost, trpíme různými nemocemi, opakujícími se zraněními. Navíc části duše, které byly odštěpeny, nemají šanci se zahojit a zůstávají přesně v takovém emočním náboji, v jakém se nacházely v okamžiku traumatu. A takto zamrznuté mohou vyčkávat celé generace, neboť v poli rodinného systému jsou všichni členové na úrovni nevědomí vzájemně propojeni a vytěsněná zranění předků jsou tak předávána, otiskována do nevědomí jejich potomků a jsou stejně tak živá jako v okamžiku jejich vzniku. Bez ohledu, zda žijící členové rodinného systému o samotné situaci vědí. V rodinném systému pak členové po generace opakují stále stejné destruktivní vzorce, které se vážou na připojenou emocionální energii, která vznikla v době traumatu. 

   

Žili jsme mnoho životů, z nich mnohé v jiných dimenzích či galaxiích.

Nahromaděná energie těchto životů nás ovlivňuje. Pokud není uvolněná nebo vyčištěná, stane se částí záznamů naší akašické paměti v podobě programů, které jsme si přenášeli z života do života. Tyto programy, bloky nás nevědomě ovlivňují a brání žít život, jaký bychom si přáli. V našich duševních záznamech máme uloženy nejen nevědomé vzpomínky, ale i přesvědčení, názory, úsudky a v důsledku toho vytvořené energie. Zkoumáním a čištěním programů duši pomáháme zbavit se těchto zbytečných vzorců a nepředáváme dál v naší rodové linii. 

Každý člověk přichází s vzorci duše ,které formují všechny jeho minulé životy. Tyto vzorce jsou uložené v našem podvědomí a určují směr našeho života. Pochopení událostí vzpomínek duše je důležité. Prožitky a traumata totiž ovlivňují naše kroky. Vážným problémem jsou také různé sliby a přísahy, které jsme složili v minulých životech a těmito sliby jsme vázání i nyní, neboť duše si je pamatuje. V případě, že máme potíže, vidíme jen následky dané situace. Je potřeba najít příčinu a odstranit ji, poté již nejsou následky. Tak probíhá řešení karmy. Duše přišla nasbírat zkušenosti a duchovně se rozvíjet, smyslem našeho života tedy je zpracovat negativní zátěž z minulých i současných vtělení a potom se již duše nemusí inkarnovat.   

                         

Zjištění minulých životů je určeno pro všechny,  kdo řeší nějaké problémy v různé životní oblasti a zajímá vás původ těchto potíží. Vyhledá se takový život, který souvisí s aktuální situací. Duše otevře své záznamy a pokud klient pochopí, dochází k uvolnění potlačované energie a dochází k úlevě.

 

CENA 1h 1000 Kč, každá další půl h 400 Kč. Osobně/online/písemně                                                       

 

Kompletní rozbor minulého života-informace o poslední inkarnaci bez nutnosti léčení. Je vhodný pro každého, kdo hledá skryté pravdy svého bytí. Získáte informace jakého jste byli pohlaví, způsob smrti, strachy přenesené do současného života, inkarnační souvislosti s osobami ze současného života, čím byl vás otec, matka. U adoptovaných dětí souvislosti mezi nimi, biologickými rodiči a náhradními rodiči, zda došlo mezi vámi k ublížení, karmu rodu v linií matky, otce. Partnerský rozbor posledního společného minulého života, z něhož můžete pochopit, proč jste s danou osobou ve vztahu, v jaké vazbě jste spolu byli, zda máte vůči sobě nějaké dluhy nebo případné sliby a může vám to tak celé vysvětlit váš soulad či nesoulad ve vašem vztahu nyní.               

 

CENA 1000 Kč Osobně/online/písemně.     

 

Konzultace online/písemně jsou splatné předem na účet nejpozději 3 dny před sjednaným termínem.   

Konzultace osobně-rezervační záloha 500 Kč splatná 3 dny před sjednaným termínem (záloha se poté odečítá  od celkové platby). Pokud byste chtěli zrušit termín, prosím 24 hod. předem.     

 

tel.: 776 400 128                   Email-natalla.vesna@seznam.cz   

bottom of page