top of page

Spiritual Response Therapy

 Spirituál Responze Therapy - SRT je proces prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a  duchovního růstu. Přesně identifikuje a vyčistí disharmonické programy.
Během tohoto průzkumu je klient při vědomí. Dozví se víc o sobě i o tom, jak změna účinkuje v jeho životě.
Vyčištěním programů a bloků se doslova vymaže negativní vzor z podvědomí a duševních záznamů. Při terapii
podvědomí ihned zpracuje své podvědomé disharmonické vzorce chování, díky čemuž přichází úleva, mizí
napětí duševní i fyzické a k znatelným změnám dochází již po 1.terapii. Pokud jsou bloky chronického
charakteru a nezpracovaných prožitků je větší množství, problém se řeší další návštěvou. Klient se při
terapii účastní pouze na vědomé úrovni, nemusí si události znovu prožívat, vyžaduje se od něj jen vědomé
úsilí řešit vlastní problémy. Výhodou této metody je i to, že se dá využít i na dálku.
Vše, co jsme zažili, skryté konflikty, nevydařené vztahy, nezpracované příkoří apod., jsou nahromaděné
negativní energie, které pokud si je vědomě, či nevědomě udržujeme v sobě, dřív nebo později způsobí
potíže. Vyčištěním negativních programů a disharmonických přesvědčení se uleví duši i fyzickému tělu,
které potom může rychleji regenerovat. Veškeré situace, které prožíváme, jsou podporovány emocemi. Z emocí
vznikají programy a přesvědčení, které mohou být skryty. Když máme např. na někoho vztek, či cítíme nenávist, tak i když emoce vyprchají a zapomenou se, negativní energie v nás zůstávají a hromadí se. Nevytváří to,
co jsme prožili, ale to, jaký emocionální náboj jsme vlastním posuzováním příběhu dali. Z emocí vznikají programy a přesvědčení, které nám jsou skryté v našem podvědomí, ale přesto jsme jimi ovlivňováni, a tak prožíváme komplikace.
Celá negativní vzpomínka-ať z tohoto života, či z minulého života(zrady, viny, sebedestrukce) se vymaže
z podvědomí a nahradí novým pozitivním programem.. tím přestaneme být řízeni podvědomými přesvědčeními
a touhami, kterým nerozumíme. Touto terapií můžeme pomoci sobě i druhým vyřešit mezilidské vztahy a mnoho
dalšího. Skryté emoce uložené v podvědomí nejsme schopni sami vytáhnout, s metodou SRT je to možné.

V podvědome a vědomé mysli máme milióny vzpomínek, které mohou být třeba 100 let staré, ale my si je předáváme po generace - určují, čím jsme a co cítíme. Typ emocí, které jsme používali v minulosti, mohou být napojeny na nějakou událost  a to, jak ji vnímáme, nemusí být ve skutečnosti pravda. Svádíme to na událost, ale příčina je jinde-ve vzpomínce, zasekli jsme se v minulosti . Neměníme událost, změníme vzpomínku, program a vnitřně se nastavíme jinak, změníme energii. Drtivou většinu dne jedeme podle podvědomé mysli. My ale musíme tvořit podle vědomé mysli, změnit podvědomý program, uložit pozitivní program a naprogramovat se na úspěch. Programů si nejsme vědomi, přehráváme je celý život. Technika SRT je jedinečná v tom, že programy umí nejen najít a prozkoumat, ale i vyčistit. 

PRŮBĚH TERAPIE-pomocí napojení se na Vyšší Já se zkoumají podvědomé duševní záznamy klienta. Terapie probíhá

vsedě a vše se děje na vědomé úrovni. Pomocí testování série otázek v systému více než 40 tabulek, které pokrývají

nejrůznější bloky a cílených otázek, na které dostaneme odpovědi prostřednictvím kyvadélka, lze vyhledat v záznamech

klientovi duše bloky a zjistit příčiny problému. Klient tak má možnost uvědomit si, z jakého důvodu jeho potíže vznikly

a dochází tak k novému pohledu sama na sebe a motivaci k pozitivnímu myšlení. 

Příběh klientky- Sebehodnota

Paní Věra je pracovně velmi úspěšná žena, přesto je velmi nespokojená. Potřebuje dělat vše dokonale a to ji žene ke stále dalším

a dalším výkonům. Není však schopna se radovat se ze svých úspěchů. Její program-musíš něco dokázat, být lepší než ostatní,

být perfektní a další hlouběji ukrytý program, který si neuvědomuje-Jsem nedostatečná, méněcenná, je příčinou její nespokojenosti.

Tento program se hlásí i v okamžiku, kdy se jí velmi daří. Paní Věra má sestru, kterou rodiče vždy upřednostnovali. Už jako dítě

prožívala zklamání a smutek z odmítnutí rodičů. Podvědomě si uložila-Nejsem důležitá, nemám žádnou hodnotu, nezasloužím si tedy lásku.

Může si však člověk svoji hodnotu dokázat? Vlastní pocit hodnoty bud máme nebo nemáme. Nevědomé pochody klientku natolik ovlivnovaly,

že si svou hodnotu potřebovala podvědomě dokazovat stále větší výkonností, ale životní radost stále nepřicházela. Jak si však prokázat, že má svou cenu? A kdy se jí podaří prokázat, že není nedostatečná? Až se její podvědomý vzorec o tom, že rozhodnutí o své sebehodnotě

přenechala svým rodičům, změní. Terapie tedy probíhala tak, aby klientka rozpoznala své destruktivní naprogramování a mohla ze starých

vzorců vystoupit a zaujmout nový postoj k sobě samé.

Každý neg. program spouští proces. Počátkem je vždy nějaký bolestný zážitek. Abychom necítili z něj plynoucí bolest, vytvoříme si anti-program. V případě klientky - Dokážu, že mám svou hodnotu, budu perfektní! To ale není nic platné. programy jsou pevně ukotveny v naší osobnosti a dokud je nezjistíme a nezměníme, nemůžeme získat pocit vlastní hodnoty. V tomto případě zaseli rodiče svým nevědomým chováním hluboké jizvy do duše svého dítěte a ty se projevují v konečném důsledku jako pocit nedostatečnosti, který si klientka kompenzuje extrémní výkonností a snahou o uznání, kterého se jí v dětství nedostávalo.  

Nevědomé pochody ovlivňují naše vnímání, uvažování a rozhodování a tak často mylně hodnotíme naše vtahy, nebo si nesprávně pamatujeme důležité události. To nám komplikuje nazíraní na sebe i na okolní svět. 

 

Při čištění negativních energií mohou klienti vnímat různé pocity, např. mrazení, teplo na hrudi apd. Tyto projevy jsou 

důsledkem zablokovaných energií a emocí ,které v sobě držel a při čištění se uvolní. Není třeba mít obavy z žádných

vedlejších účinků.

 

Naše pocity, negativní prožitky, vše, co jsme udělali špatně nebo druzí nám v minulosti, mohou způsobovat psychické

a fyzické problémy v současnosti. Když jsou tyto události nalezeny a vysvětleny a programy vyčištěny, dochází k výraznému zlepšení potíží. Technika umožňuje řešit potíže v partnerských vztazích, opakované rozchody, zklamání, citová traumata, odstraňuje bloky, kterými si možné příležitosti sami odháníme, či jinak brzdíme. Metodu lze použít k řešení pracovního zařazení i opakujících se finančních nezdarů. Metoda sama nepřinese přímou materiální pomoc, pomůže však odstranit bloky, kterými si sami svou situaci způsobujeme. Velmi účinně lze odstranit i negativní energie, které chováte vůči jiným osobám. SRT nepředpovídá budoucnost, ale lze s touto metodou účinně pomoci, když se potřebujete co nejlépe

a správně rozhodnout. Testem zjišťuji, co si klient opravdu přeje a pomohu zjistit informace, co se děje v jeho podvědomí

a jaké jsou jeho skryté motivace, které jsou příčinou nerozhodnosti. Bloky vyčistím a po jejich odstranění se již můžete

rozhodnout snáze. 

Metoda SRT vyhledává a čistí příčiny problémů, umožňuje uvědomit si pravdu o podstatě daných potíží, pročišťuje emoce ,

předprogramované nemoce a sebedestruktivní programy.

 

PŘÍBĚH mé klientky s problémy v partnerských vztazích

Její vztahy byly poznamenané vždy stejným schématem-partneři ženatí, zadaní, nedostupní. Klientka se trápila, neboť

si přála jak se sama vyjádřila.. normální vztah. Testem jsme zjišťovaly, co si myslí její podvědomí a na kolik chce mít opravdu vážný vztah - test ukázal na 10 %.

 Mezi tím, co si  vědomě přeje a tím, co má uloženo v podvědomí byl zásadní rozdíl!

Myslí si, že bude mít partnerské vztahy jako její matka?.. ANO. Na kolik?.. 100 %.

(Klientky matka podřídila celou svou individualitu partnerovi a realizovala se pouze v rámci tohoto vztahu).

Dalším testováním jsme zjišťovaly, na kolik si myslí, že když bude mít vážný vztah, přijde o svobodu. Zde se ukázalo

nekonečno! Klientka si uvědomila, že svoboda a nezávislost je pro ni maximálně důležitá, proto si vybírá partnery, kteří

již z titulu ZADANÝ, nemohou narušit její potřebu svobody. Dalším testováním klientka pochopila, kde se nacházejí její bloky a proč si vybírá stále dokola stejné partnery. Čištěním bloků jsme dále zjistily, že v mnoha minulých životech byla obětí týrání ze strany manžela a tak si vytvořila podvědomé bloky k mužům, nasbírala negativní energie neodpouštění ,strach, nenávist aj. Duše si uložila, že zůstat sama, je pro ni bezpečnější. Na konci terapie si klientka uvědomila, že vztahy nemusí vnímat jako hrozbu, či ztrátu svobody. Na této ukázce je možné pochopit, jak nás podvědomé negativní programy mohou ovlivňovat a jak je možné je vyčistit a nahradit novými, pozitivními.

 

PŘÍBĚH klientky, kterou trápilo její neutěšené pracovní zařazení.

Při čištění se objevily události spojené s obtěžováním v jejich 13 letech. Klientka potvrdila.. ANO. Dalším průzkumem jsme

zjistily, že přidružené negativní energie k této události.. vina, bezcennost, zneužití, sebetrestání aj., způsobily negativní

přesvědčení o sobě samé. V hloubi duše si vytvořila sebedestruktivní energie, že nemá žádnou hodnotu, protože jinak

by nebyla obtěžována. Její podvědomé přesvědčení o vlastní vině, bezcennosti a nelásce k sobě ji blokovalo v úspěchu,

neboť si ustanovila, že je bezcenná a nic si nezaslouží. Podvědomě tedy podnikala takové kroky, kterými si sama bránila

v dosažení úspěchu, prosperity a uznání. Na vědomé úrovni si klientka přála úspěch, avšak mocné podvědomé programy

těmto snahám bránily. Cca čtvrt roku po terapii mi přišel od klientky email, že se zapojila do projektu, po kterém vždy toužila

a má v plánu mířit ještě výš. :)

POTÍŽE S PRACÍ S KYVADLEM - např. silný program strachu, který vzniknul v minulých životech, kdy byl dotyčný člověk usmrcen kvůli channelingu, obviněn z kacířství apod. Odstraněním disharmonického programu, který přetrvává i v tomto životě, je už možné pracovat s kyvadlem bez bloků a zábran.

 

V podvědomí můžeme mít velmi silné programy, které nám komplikují život. Vyčištěním negativních přesvědčení 

a programů, ať již z přítomného života, prenatálního, či minulého života, nás již neblokují. Podvědomé programy nemůžeme

ovlivnit a v každodenním životě o nich nepřemýšlíme. Pokud nejsou objeveny a odstraněny, provázejí nás celý život.

PŘÍBĚH KLIENTKY - VINA :                                          

 

Klientka si vůbec nevěřila, obviňovala se ze všeho možného, měla opakovaně nevydařené partnerské vztahy a opakovalo se do kola stále stejné schéma - vyhovět svým partnerům za každou cenu. A jak sama řekla.. nestačilo to. Průzkum odhalil program strachu a viny, který vznikl v prenatálním období a úzce souvisel s jejím otcem, který si přál syna, navíc s postojem... ženský jsou na nic se silným blokem k ženám obecně. Klientka již v bříšku matky cítila, že není vítána a měla hluboký pocit selhání. Podvědomě se otci snažila ve všem vyhovět, zavděčit, že není kluk. Její snahy se však míjeli účinkem, nikdy nebylo nic dobré. Tyto programy viny a strachu nevědomě uplatňovala v partnerských vztazích i jiných oblastech života. Nezklamat, zavděčit se, vyhovět za každou cenu. Že to vyčerpávalo a očekávané výsledky to nepřineslo, je zřejmé. Programy byly vyčištění, nahrazeny novými pozitivními, klientka pochopila souvislosti, ulevilo se jí, uvědomila si, že může být sama sebou a nemusí nikomu nic dokazovat.

Pocity viny na sebe váží strach ze života a flustrace. Z přesvědčení, že jsme selhali může vzniknout program sebetrestani (nezasloužím si), navázat se může program sebedestrukce (zničím se) drogy, alkohol, nemoci. 

 

NAHLÍŽENÍ DO ENERGETICKO-INFORMAČNÍHO POLE

Většinu lidí, které máme v nejbližším okolí, nám byli nablízku i v minulých inkarnacích. Předivo vztahů lze vysledovat zpět

přes několik životů. Opět se setkáváme s lidmi a situacemi, které jsme v minulých dobách vytvořili. Ukoly v tomto životě

mohou být jiné, ale spojení je stále přítomné. Nepochopitelné pocity strachu odporu, úzkosti, závislosti na někom, to lze

často najít v minulých inkarnacích. Duše, které si mezi sebou vytváří vazby, se společně setkávají i nadále, žádný vztah

tedy není náhodný, ale přináší něco, co se má člověk naučit nebo zpracovat. Důvody, proč se duše rozhodnou vstoupit

do vztahu, mohou být nedořešené karmické vazby. Takto k sobě přitahované duše mají silnou touhu tíživé předchozí

situace vyřešit. Mohou to být sliby, přísahy, potřeba dokončit rozdělanou záležitost, ale také hněv, nenávist, pomsta,

zvyk, symbióza. Dokud se emoce nevyčistí, neseme si je dál. Pokud máte nějaký takový problém, budeme hledat vysvětlení a následně řešení. 

 

MINULÉ ŽIVOTY 

Z minulých životů pramení mnoho problémů ,které mají lidé ve vztazích.Např.mladá žena měla komplikovaný vztah

se svou matkou. Hlavní příčina byla v minulém životě ,kdy matka svou dceru zabila a dcera ji neodpustila ani v tomto životě. Duše dcery si v sobě nese nevyřešenou bolest z minulosti a nedokáže prožívat přítomný okamžik. Minulý život, v kterém problém vznikl, je třeba vyčistit, aby dcera mohla rozpustit svá stará traumata a minulost již pro ni nebyla přítěží. Pokud se chcete i vy dozvědět něco o svých minulých životech, ráda Vám Vaše otázky objasním.

 

 

NA CO SE MŮŽEME PŘI TERAPII ZAMĚŘIT

 

Nesnáze s otěhotněním s příčinou, která je medicínsky neobjasněna. 
Nezpracované vztahy z minulosti, závislost na partnerovi
Stavy úzkosti, fobie, traumata, pocity viny, bezmoci
Různé formy závislostí
Negativní přesvědčení o lidech, o nás samotných
Karmické vzorce z minulých životů-opakované a vleklé negativní vzorce, které si stále přitahujeme
do života
Bloky na učení, u dětí počůrávání ( u problému dětí se musí většinou nejdříve čistit matka ), šikana, komunikace, sebedisciplina, láska, sebeláska
Fyzické problémy, migrény, alergie aj.
Nelásku ke svému tělu
Strach ze smrti 

Prokletí, sliby, přísahy, bleskové odvedení entit

Strach z odloučení dítěte od matky.

Potíže po traumatických zážitcích.

SRT odstraňuje předprogramované nemoci (některé duše přicházejí na svět s různými nemocemi, které si ve stavu mezi smrti a novým zrozením tzv.bardu naprogramovaly.     

Předprogramovanou smrt

  

Spolu s čištěním mysli člověka pracuje i na lidech, kteří se na jeho programu nějakým způsobem zúčastnili,

pročišťuje vztahy, odstraňuje vztahová vlákna z minulosti, čistí odpuštění a staré křivdy, nevyřešené záležitosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohdy se podílí na rozvoji chorob. Lze vytestovat, kým jsme byli v minulém životě, nebo jaké jsou skutečné příčiny našich nemocí. SRT pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí a je tak účinnou terapií vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému ho SRT pozvedne, udržel a dál se svým vlastním úsilím rozvíjel. Vědomá ochota přijmout změnu např. odstranit své návyky nebo negativní jednání) na straně klienta je nutná. Někteří lidé mají představu, že terapeut odstraní pomocí SRT jejich problémy a oni bez vlastní iniciativy čekají, až spadne něco z nebes.

Mohou se staré programy vrátit? Pokud se negativní programy vyčistí, nemohou se vrátit, pokud ovšem nevytvoříme další negativní energii s velmi negativními emocemi, které program opět uloží. Dále pokud nejsou odstraněny všechny vrstvy programů, které se musí postupně vyčistit.

 

Jak dlouho terapie trvá?

Velmi záleží na problému, s kterým klient přišel. Je vhodné mít na terapii vyhrazeno 1 a půl - 2 h. U klientů, kteří prošli terapií vícekrát, se mysl postupně pročišťuje, mají zpracovaných víc témat, a tak si většinou snáze uvědomí, že potřebují řešit ještě něco důležitějšího, co je trápí a zatěžuje.

Vaše objednávky nebo případně dotazy zodpovím nejlépe telefonicky tel. 776 400 128 nebo email natalla.vesna@seznam.cz

  

                                                                        

          UKAZATEL NEVYŘEŠENÝCH KARMICKÝCH VZTAHŮ.

          .Intenzivní city a vášně
         .Moc a manipulace
         .Psychické a jiné zneužívání
         .Pocit přílišného závazku k jiné osobě
         .Intenzivní a neodolatelný sex. vztahy ( i jednostranné ) 

         

          PROJEVY KARMICKE ZÁTĚŽE


          .Kruté zacházení v dětském věku
         .Narodíte se do těžkých rodinných podmínek bez lásky
         .Rodinná neštěstí
         .Silné závislosti, sklony k sebevraždám, handicapy, nenávist ke svým nejbližším
         .Opakující se nezdary v partnerských vztazích
         .Opakující se nehody
         .Extrémně agresivní sklony
         a mnohé další negativní vlivy


CENA TERAPIE


Délka terapie se pohybuje mezi 1 hod.-2 hod. je dohodnuta předem ( možno osobně, přes Skype, WhatsApp )
cena - první hodina 1000,- Kč
každých dalších 30 min. 400,- Kč

Terapie trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny

 

 

Terapii SRT si můžete rezervovat telefonicky, nebo emailem. Rezervační záloha činí 500 kč a hradí se předem na účet  - 223620979/0600.

Uvedte prosím jméno, příjmení, variabilní symbol - vaše tel. číslo.

Po připsání platby Vám rezervaci potvrdím, zbytek částky se hradí na místě.

Rezervační záloha za terapii osobně je 500 Kč splatná nejpozději 3 dny před sjednaným termínem (rezervační poplatek poté odečítám od celkové platby). 

Platba za online terapii je splatná nejpozději 3 dny před sjednaným termínem. 

Terapii lze samozřejmě přesunout nebo zrušit. Je ale potřeba dát vědět alespoň 24 h dopředu, jinak rezervovaná terapie propadá a tento čas poskytnu dalším.

 

TRE01.jpg
bottom of page