top of page

Spiritual Response Therapy

SRT je proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů, které si naše duše uložila za dobu své existence. Tato metoda nás přivádí ke kontaktu s našimi duchovními pomocníky a představuje jemný způsob, jak odstranit negativní záznamy z podvědomé mysli. Během průzkumu je klient při vědomí. Dozví se víc o sobě, i o tom, jak změna účinkuje v jeho životě. Vše,  co jsme zažili,  skryté konflikty, nevydařené vztahy, nezpracovaná traumata a příkoří, jsou nahromaděné energie, které, pokud si je vědomě, či nevědomě udržujeme v sobě, dřív nebo později způsobí potíže. Veškeré situace, které prožíváme, jsou podporovány emocemi. Z emocí vznikají programy a přesvědčení, které nám jsou skryté, ale přesto jsme jimi ovlivňováni a tak prožíváme komplikace. Když máme např. na někoho vztek, nebo cítíme nenávist, tak i když emoce vyprchají a zapomeneme to, negativní energie v nás zůstávají. Nevytváří to, co jsme prožili, ale jaký emocionální náboj jsme vlastním posuzováním příběhu dali. Celá negativní vzpomínka. Např. vina, strach, zrada a různé formy sebedestrukce se vymaže z podvědomí a nahradí novým pozitivním programem. Tím přestaneme být řízeni podvědomými přesvědčeními a touhami, kterým nerozumíme. Při terapii podvědomí zpracuje své disharmonické vzorce chování, díky čemuž přichází úleva. K znatelným změnám přichází již po 1.terapii. Pokud jsou bloky chronického charakteru a nezpracovaných prožitků je větší množství, problémy se řeší další návštěvou. Klient se na terapii účastní na vědomé úrovni, nemusí si události znovu prožívat. Vyžaduje se od něj jen vědomé úsilí, řešit svůj problém. Pomoci někomu, kdo nechce převzít zodpovědnost za svůj život, nelze. Při terapii si klient uvědomí, proč jeho problémy vznikly a to je výborný základ k pozitivnímu myšlení a jinému pohledu na sebe, což je důležitý předpoklad, aby se staré potíže zpracovaly. Už pouhé uvědomění dokáže sjednat nápravu. Má možnost pochopit svůj svět, co ho sráží, jaký život chce žít. Terapie umožní přeskládat reálné kostky ze života a přeskládat tak, aby vznikly příležitosti, které původně nebyly vidět. To, jak reagujeme v určitých situacích, souvisí na základě prožitých zkušeností...to jak se k nám druzí chovali, takovou představu si o sobě uděláme...neseme si ten pocit, který jsme zažívali. Typ emoce pak určuje naše reakce a chování. Např. slovo, které v dětství ublíží a jako dítě na to zareagoval strachem, úzkostí, agresí, v dospělém věku reaguje v určitých situacích stejně. Pomocí Terapie opravíme zapouzdřené myšlenky,  kterým člověk věří, ale neuvědomuje si je. Vnitřně se s tím vypořádá. Terapie klienta vede, aby našel odvahu řídit se svou vlastní navigací a dal si dovolení jít za tím, co skutečně potřebuje. Aby nehledal důvody,  proč to nebo ono nejde a uvědomil si své potřeby. Neexistuje záměr, ke kterému nepasuje žádný klíč. Nevidíme-li řešení, neznamená to, že neexistuje. Svobodná vůle je základním principem vesmíru. Bez svobodné vůle, by nemělo smysl se o nic snažit. Vědomě tvořit svou pozemskou realitu, je cílem  Stvoření. Někdy je těžké přiznat si, že vše, čím si procházíte, je vaše...nikoho jiného...změna může přijít jen skrz vás. Účelem života je rozvíjení určité duchovní stránky, pokračovat ve vývoji a tak postoupit do nové etapy svého vývoje. Je na nás vyvíjen tlak, abychom se něco naučili. Nepustí nás to dál. Lidé pořád hledají poslání, ale přehlíží úkoly, které je k tomu poslání dovedou. A tak nám život stále servíruje ty stejné situace, dokud se z nich nepoučíme a nezačneme je řešit jinak.     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh Terapie probíhá vsedě. Pomocí testování série více než 40 tabulek, které pokrývají nejdůležitější bloky a cílených otázek, na které dostaneme odpovědi pomocí kyvadla a VJ, lze vyhledat v záznamech duše klienta bloky a zjistit a odstranit příčinu problému. Příčiny mohou vzniknout v prenatálu, přítomném i minulém životě aj. Výhodou této metody je, že se dá použít i na dálku. Při čištění negativních programů mohou klienti vnímat různé pocity. Např. mrazení, teplo na hrudi. Tyto projevy jsou důsledkem zablokovaných energií a emocí, které v sobě držel a při čištění se uvolní. Není třeba mít obavy z vedlejších účinků.   

Metoda umožňuje řešit potíže v partnerských vztazích, opakované rozchody, citová traumata, odstraňuje bloky, kterými si příležitosti sami odháníme, odstraňuje negativní energie, které chováme k jiným osobám. SRT nepředpovídá budoucnost, ale pomocí této metody lze odstranit bloky na rozhodnutí. Zjistíme, jaké jsou skryté motivace, které jsou příčinou nerozhodnosti. Po jejich odstranění se již klient může rozhodnout snáze. 

 Terapie je vhodná pro všechny, kdo chtějí na sobě pracovat a chtějí žít vědomý život. Často si svého nastavení mysli vůbec neuvědomujeme a léta se trápíme jedním a tím stejným problémem, který otravuje naše myšlenky a přesto s tím nic neděláme. Dřív nebo později jsme však konfrontováni s naším podvědomým problémem a úkoly, které jsme neřešili, nezvládli, nám vstoupí do cesty jako lekce. Bodlinky, které pak cítíme, nám  ukazují, co máme uvnitř sami sebe změnit. SRT ukazuje pravdivý stav věcí, jak to máme nastavené k jiným osobám nebo oni k nám, co druhým zrcadlíme a jak se to vrací jako bumerang zpátky k nám. 

Většinu lidí, které máme v nejbližším okolí, nám byli nablízku i v minulých inkarnacích. Opět se setkáváme s lidmi i situacemi, které jsme v minulých dobách vytvořili. Úkoly v tomto životě mohou být jiné, ale spojení je stále přítomné. Nepochopitelné pocity strachu, odporu, úzkosti, závislosti na někom, to lze často najít v minulých inkarnacích. Duše, které si mezi sebou vytváří vazby, se společně setkávají i nadále. Žádný vztah tedy není náhodný, ale přináší něco, co se má člověk naučit nebo zpracovat. Mohou to být sliby, potřeba dokončit rozdělanou záležitost, ale také nenávist, pomsta, zvyk, symbioza.                               

 

PROJEVY KARMICKÉ ZÁTĚŽE

Kruté zacházení v dětství. Narodíte se do těžkých podmínek. Rodinná neštěstí. Silné závislosti, sklony k sebevraždám. Opakující se nehody. Neplodnost. Extrémně agresivní sklony.   

SRT spolu s čištěním mysli pracuje i na lidech, kteří se na jeho programu nějakým způsobem podíleli. Pročišťuje vztahy, staré křivdy a nevyřešené záležitosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohdy se podílí i na rozvoji chorob.   

JAK DLOUHO TERAPIE TRVÁ? 

Velmi záleží na problému, s kterým klient přichází. Je vhodné mít na terapii vyhrazeno 1 - 2 h.

U klientů, kteří již prošli terapií víckrát, se mysl postupně pročišťuje, mají zpracovaných víc témat. A tak si většinou snáze uvědomí, že potřebují řešit ještě něco důležitějšího, co je zatěžuje. Při terapii se vyčistí pouze to, co je klient v daný moment schopen zpracovat a víc se mu nenakládá.             

 

Terapie je vedena osobně/online whatsapp, skype. Pokud se se mnou nemůžete spojit, veškeré informace o průběhu čištění je možné zaslat písemně.                               

 

Cena terapie- první hodina 1000 Kč, každých dalších 30 min. 500 Kč.                     

 

Terapii si můžete rezervovat telefonicky nebo emailem. Rezervační záloha při osobní terapii činí 500 Kč , tuto zálohu poté odečítám od celkové platby na místě. Rezervační záloha je splatná nejpozději 3 dny před sjednaným termínem.                             

Platba za online terapii je splatná v celkové výši předem  na účet.               

Terapii lze samozřejmě přesunout nebo zrušit. Je ale potřeba dát vědět alespoň 24 h dopředu, jinak rezervovaná terapie propadá a tento čas poskytnu dalším.                                                                   

 

Účet:  223620979/0600     

 

Uveďte prosím jméno, příjmení, variabilní symbol vaše tel.číslo.     

                                                                   

tel. 776 400 128                  e-mail - natalla.vesna@seznam.cz    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page