LEČENÍ BOŽÍM SLOVEM 

Je způsob  duchovního léčení,  které spočívá  v komunikaci s Bohem a jeho Božími služebníky a kdy já jako prostředník  předávám odpovědi a poučení na otázky,  které kladete. Nejsem členkou žádné církve a ani žádnou nepropaguji!                       

Boží slovo je přesné a hluboké v hledání odpovědí, můžete se ptát na jakékoliv otázky.  Odpovědi přicházejí ve větách a jsou mnohovrstevná. Pomocí Božího  Slova můžete řešit pracovní problémy,  lásku k penězům,  lásku k sobě i k druhým,  řešit své strachy,  problémy s dětmi a svými blízkými, najit odpovědi na různá životní rozhodnutí a jakékoliv  jiné životní potíže. Během předávání informací,  které budete dostávat,  dochází k čištění problémů a Bůh je léčí-během komunikace čistí vaše bloky a uvolňuje je. Aby bylo možné bloky uvolnit, znamená to,že člověk musí chtít,  aby se něco změnilo a byl otevřený změně.  Úkolem je, abyste své problémy pochopili a Boží Slovo vám ve vašem snažení bude nápomocno.                         

Léčení Božím slovem není žádná metoda.Je to živé spojení s Bohem a jeho služebníky. Komunikace je vedena láskyplně a nemusíte mít obavy, že budete odsouzení. Máte právo naložit s informacemi svobodným způsobem a sami se rozhodnout.                         

Celý průběh komunikace si zapisujete, abyste se k informacím,  které dostanete, mohli později vracet. Začínáme rozhovorem, proč ke mně člověk přichází a co je jeho cílem. Při přípravě a kontrole spojení zahájím komunikaci-přijímání Božího slova, skrz mne dostanete přesně ty informace a poznání,  které v danou chvíli potřebujete vědět,  přijmout  a pochopit. Boží Slovo působí na člověka hlubokým dojmem  a je zážitkem na vědomé úrovni.  Není třeba čištění jako v SRT, Bůh a jeho služebníci dělají čištění sami. Klient má svobodnou vůli,  co chce v životě měnit  a je láskyplně veden, aby mohl žít spokojeným životem.         

Komunikace může probíhat osobně/on line,whatsapp, scype nebo zasílám sdělení písemně na email.                                 

 

Cena 1 h-800kc, každá další půl h 400 Kč. Počítejte cca 1,5h.               

Platba za zprostředkování Božího Slova online je splatná předem na účet.     

Platba osobně- rezervační záloha 500 Kč splatná předem na účet. Rezervační záloha je odečtena z celkové platby. Storno 24 h před sjednanym termínem,  jinak platba propadá. 

Účet 223620979/0600       

Do poznámky uveďte jméno, příjmení, var.symbol- vaše tel.cislo.                                                   Email: natalla.vesna@seznam.cz 

tel.: 776 400 128