LEČENÍ BOŽÍM SLOVEM 

Je způsob  duchovního léčení,  které spočívá  v komunikaci s Vysokými duchovními bytostmi a kdy já jako prostředník  předávám odpovědi a poučení na otázky,  které kladete. Nejsem členkou žádné církve a ani žádnou nepropaguji!                       

Boží slovo je přesné a hluboké v hledání odpovědí, můžete se ptát na jakékoliv otázky.  Odpovědi přicházejí ve větách a jsou mnohovrstevná. Pomocí Božího  Slova můžete řešit pracovní problémy,  lásku k penězům,  lásku k sobě i k druhým,  řešit své strachy,  problémy s dětmi a svými blízkými, najit odpovědi na různá životní rozhodnutí a jakékoliv  jiné životní potíže. Během předávání informací,  které budete dostávat,  dochází k čištění problémů a čistí se Vaše bloky a uvolňují se. Aby bylo možné bloky uvolnit, znamená to,že člověk musí chtít,  aby se něco změnilo a byl otevřený změně.  Úkolem je, abyste své problémy pochopili a Boží Slovo vám ve vašem snažení bude nápomocno.                         

Léčení Božím slovem není žádná metoda.Je to živé spojení s Bohem a jeho služebníky. Komunikace je vedena láskyplně a nemusíte mít obavy, že budete odsouzení. Máte právo naložit s informacemi svobodným způsobem a sami se rozhodnout.                         

Celý průběh komunikace si zapisujete, abyste se k informacím,  které dostanete, mohli později vracet. Začínáme rozhovorem, proč ke mně člověk přichází a co je jeho cílem. Při přípravě a kontrole spojení zahájím komunikaci-přijímání Božího slova, skrz mne dostanete přesně ty informace a poznání,  které v danou chvíli potřebujete vědět,  přijmout  a pochopit. Boží Slovo působí na člověka hlubokým dojmem  a je zážitkem na vědomé úrovni.  Není třeba čištění jako v SRT, Bůh a jeho služebníci dělají čištění sami. Klient má svobodnou vůli,  co chce v životě měnit  a je láskyplně veden, aby mohl žít spokojeným životem.         

Komunikace může probíhat osobně/on line,whatsapp, scype nebo zasílám sdělení písemně na email.   

 

Boží slovo přesně identifikuje disharmonické programy. Vše,  co jsme zažili,  skryté konflikty, nevydařené vztahy, nezpracovaná příkoří apd.jsou nahromaděné negativní energie,  které dřív nebo později způsobí potíže. Veškeré situace, které prožíváme,  jsou podporovány emocemi. Z emocí mohou vznikat negativní programy a přesvědčení,  které mohou být skryty. Když máme např. na někoho vztek nebo cítíme nenávist, tak i když emoce vyprchají a zapomenou se, negativní energie v nás zůstávají a hromadí se. Nevytváří to, co jsme prožili, ale to, jaký emocionální náboj jsme vlastním posuzováním příběhu dali. V našem podvědomí tak zůstává záznam, který nás ovlivňuje a tak zažíváme komplikace. Negativní záznamy se identifikují..např. viny, zrady, sebedestrukce aj. a odstraňují z podvědomé mysli.Většinu toho, co prožijeme, ať v tomto životě nebo v minulých inkarnacích si duše pamatuje.Na vědomé úrovni si to však neuvědomujeme a tak jsme často řízeni přesvědčeními a touhami, kterým nerozumíme. V podvědomé mysli máme mnoho vzpomínek , které mohou být i 100 let staré a my si je předáváme po generace. Určují čím jsme a co cítíme. Programů si nejsme vědomi, přehráváme si je klidně celý život. Vyhledáním skrytých bloků má klient možnost uvědomit si, kde se skrývá podstata jeho problémů. Naše pocity, negativní prožitky,  vše, co jsme udělali špatně nebo nám druzí v minulosti, mohou způsobovat psychické i fyzické potíže v současnosti. Když jsou tyto události nalezeny a vysvětleny a negativní přesvědčení a programy vyčištěny, dochází k výraznému zlepšení potíží a klient se tak může dostat z místa,  kde právě je, na místo, kde chce být.                             

Řešit můžete potíže v partnerských vztazích, opakované rozchody, citová traumata, zklamání, příčiny, kterými si sami odháníte nebo brzdíte příležitosti, strachy, fobie. Účinně lze pomoct, když se potřebujete co nejlépe rozhodnout a zjistit, jaké jsou vaše skryté motivace, které jsou příčinou nerozhodnosti.                                     

Většinu lidí, které máme v nejbližším okolí, nám byli nablízku i v minulých životech. Opět se setkáváme s lidmi, situacemi, které jsme v minulých dobách vytvořili. Úkoly v tomto životě mohou být jiné, ale spojení je stále přítomné. Nepochopitelná závislost na někom, to lze často najít v minulých inkarnacích duší, které si mezi sebou vytváří vazby a společně se setkávají i nadále. Žádný vztah není náhodný, ale přináší něco, co se má člověk naučit, vyřešit nebo zpracovat. Mohou to být sliby, ale také hněv, nenávist, pomsta,zvyk, symbioza. Pokud máte nějaký takový problém, budeme hledat vysvětlení a následné řešení.                                                                               

Na co vše se dá ještě zaměřit:           

Nesnáze s otěhotněním.                     

Různé formy závislostí.                       

Opakované a vleklé vzorce, které si stále přitahujeme do života.               

Bloky na učení, u dětí počůrávání, strach z odloučení dítěte od matky, šikana.                                                   

Zdravotní problémy.                             

Nelásku k tělu.                                       

Strach ze smrti.                                   

Sebedůvěru, potíže po traumatických zážitcích.                     

Prokletí, odvedení entit.                       

Opakované nehody a mnohé další.                                                                   

Terapie SRT již neprovádím. V SRT se pracuje s napojením na VJ, které sbírá informace od nejvyššího zdroje a předává dál klientovi. Při komunikaci s Božím slovem se napojuji přímo na nejvyšší zdroj a informace, které dostávám, jsou tedy přesnější nez v SRT. Při komunikaci při Léčení Božím slovem, dostáváte sdělení od konkrétních duchovních učitelů. Vše se děje na vědomé úrovni a bolestné zážitky si nemusíte prožívat znovu. 

Léčení Božím slovem je určeno pro všechny, kdo jsou otevřeni duchovním věcem a připraveni žít vědomě. Při terapii i po máte vždy svobodou vůli, jak se zachováte a co chcete v životě změnit.                                           

Nikdy nezjišťuji informace, které mi nepřísluší.                            

 

Cena 1 h-800kc, každá další půl h 400 Kč. Počítejte cca 1,5h.               

Platba za zprostředkování Božího Slova online je splatná předem na účet.     

Platba osobně- rezervační záloha 500 Kč splatná předem na účet. Rezervační záloha je odečtena z celkové platby. Storno 24 h před sjednanym termínem,  jinak platba propadá. 

Účet 223620979/0600       

Do poznámky uveďte jméno, příjmení, var.symbol- vaše tel.cislo.                                                   Email: natalla.vesna@seznam.cz 

tel.: 776 400 128